Scoala altfel 2016

Săptămâna „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost o combinaţie de activităţi desfăşurate într-un mod plăcut de către elevi, şcolarii având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine profesorii şi de a consolida relaţia cu aceştia. Fără presiunea unui clopoţel, a tablei, a lecţiei şi mai ales a catalogului, elevii s-au bucurat în unanimitate de „săptămâna altfel”.

 

Elevii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Puşi în situaţia de a acţiona singuri, ei îşi însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în propriile motive interioare, după care se conduc.

 

 

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor copiilor, preşcolari/elevi şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevi, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

 

Pentru că obiectivele educaţionale nu trebuie să vizeze doar domeniul cognitiv – unde învăţarea este centrată pe asimilarea, manipularea şi producerea cunoaşterii ştiinţifice, avem în vedere şi domeniul afectiv implicând asimilarea şi producerea de atitudini, norme şi reguli, valori, motiv pentru care ne-am propus în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, menite să completeze educaţia formală în demersul de a forma personalitatea elevilor noştri.

 

 

Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru, s-au solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenţie şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, s-au desfăşurat dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

 

 

Suntem conştienţi de faptul că meseria de dascăl este, în realitate, o semiprofesie, care implică nu numai o dimensiune instrumentală (competenţe, cunoştinţe), ci şi o dimensiune profund umană. Venim în faţa elevilor noştri cu un arsenal de sentimente, valori şi atitudini, suntem empatici, creativi, încercăm să ni-i apropiem şi să-i descoperim, pentru a le forma un comportament adecvat pentru societatea contemporană:

 • dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală;
 • dezvoltarea inteligenţelor multiple;
 • dobândirea de cunoştinţe şi competenţe cu caracter interdisciplinar şi transdisciplinar;
 • formarea unor tineri cu o cultură comunicaţională de bază, capabili să-şi utilizeze în mod creativ şi eficient propriile capacităţi;
 • crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 • îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate locală;
 • creşterea prestigiului şcolii.

 

 

Scopul activităţilor din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost de a dezvolta relaţiile de colaborare dintre elevi prin acţiuni educative şi culturale, cât şi între şcoală şi familiile elevilor, respectiv cu alte instituţii ale statului, prin activităţi variate la nivel preşcolar, primar şi gimnazial.

 

Acţiunile valorificate în cadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! şi-au atins cu succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri:

 • cultivarea simţului artistic şi a aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale şi zonale;
 • asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia,cultura şi exprimarea unei atitudini proprii vizavi de cele însuşite;
 • dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte;
 • cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării;
 • familiarizarea cu actiunile:mediu,componente de mediu, biodiversitate, specii si habitate, protectia mediului
 • să înteleagă cauzalitatea unor fenomene, schimbările si transformările din mediul înconjurător;
 • dezvoltarea spiritului competitiv si a capacitatii de colaborare in echipa si respect fata de adversari(fair-play);
 • formarea unei atitudini ecologice/deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului;
 • să conştientizeze importanţa sportului pentru organism;
 • dezvoltarea spiritului de competiţie şi echipă.

 

 

Rezultate înregistrate:

 

CD cu fotografii, produse realizate de elevi, prezentări PPT, expoziţie foto / desene, fişe cu impresiile elevilor, expoziţie cu produsele realizate de elevi, diplome, chestionare, concursuri/competitii tematice si distractive, ghicitori, rebusuri si oua incondeiate.

 

Concluzii:

 

Prezentul program, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a echipei de proiect, va conduce nemijlocit la conştientizarea comunităţii locale, a preşcolarilor şi elevilor din ciclul gimnazial privind importanţa activităţilor cultural-artistice, ecologice,de sanatate,literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. Prin derularea responsabilă a acestuia, elevii au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative,de sanatate,ecologice, cultural-artistice, sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

 

 

Activităţile din cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi foruri ale comunităţii locale. Prin activităţile desfăşurate, cadrele didactice şi-au propus să contribuie la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente democratice specifice elevilor, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală, cât şi solidaritatea de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi de a rezolva problemele în mod responsabil.

Categorii pentru acest articol: Activitati extrascolare

ABONARE

Abonati-va pentru a primi pe e-mail fiecare anunt imediat ce este publicat pe site

- serviciu oferit de FeedBurner -