Anunt concurs pentru post contactual pe perioada nedeterminata – sofer microbuz scolar

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NUCET , organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G.nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea postului: ŞOFER MICROBUZ ŞCOLAR 0,50 normă în cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 NUCET, post contractual pe perioadă nedeterminată.

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs:
 • Cetăţenie română
 • Permis auto categoria D
 • Atestat transport persoane
 • Făra cazier judiciar
 • Cunoştinţe minime de mecanică auto

 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

– 16.03.2016 – orele 10.00 – proba scrisă

– 18.03.2016 – orele 10.00 – interviu la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 NUCET

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.03.2016 ora 15, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 NUCET.

 

Date contact: Dobra Adriana, secretar, tel:0259339428

 

 

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:
 • cerere pentru înscriere
 • originalul şi copia actului de identitate
 • originalul şi copia documentelor care atestă nivelul studiilor şi al altor acte privind specializările specifice
 • originalul şi copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
 • adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie
 • curriculum vitae
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

Dosarul se va depune până în data de 09.03.2016 între orele 08.00 – 15.00 la secretariatul ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 NUCET.

 

 

Condiţiile de participare la concurs pentru postul menţionat sunt:

 

Condiţiile generale, prevăzute la art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G.nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute de H.G. nr. 1027/2014

 

Condiţii specifice:

 • Permis auto categoria D
 • Atestat sau adeverintă pentru transport persoane
 • Cunoştinţe minime de mecanică auto

 

Categorii pentru acest articol: Anunturi si comunicate

ABONARE

Abonati-va pentru a primi pe e-mail fiecare anunt imediat ce este publicat pe site

- serviciu oferit de FeedBurner -